Monday, June 13, 2011

Minggu 20

Al-Quran
Kandungan : 1.1.4 Membaca kalimah/potongan ayat dan ayat pendek yang mempunyai pelbagai baris dan tanda.
Pembelajaran : 1.1.4.4 Membaca ayat yang mengandungi - Bacaan panjang 4 harakat pada tanda melintang bersyaddah " --" (Iqrak 5, halaman 27-30)
Waktu : 3 waktu (90 minit)
Ibadah
Kandungan : 3.1 Konsep bersuci
Pembelajaran : 3.1.1 Menyatakan pengertian bersuci dan hukumnya. 3.1.2 Menyenaraikan cara-cara bersuci. 3.1.3. Menyatakan faedah bersuci. 3.1.4. Menyatakan akibat tidak bersuci.
Waktu : 2 waktu (60 minit)
Jawi
Kandungan : 7.3 Mengenal, menyebut, membaca dan menulis suku kata terbuka huruf vokal.
Pembelajaran : 7.3.3 Murid dapat mengenal, menyebut, membaca dan menulis suku kata terbuka huruf vokal jawi "alif", "wau", "ya" dengan betul.
Waktu : 1 waktu (30 minit)

Sumber: Rancangan Tahunan Pendidikan Islam KSSR Tahun Satu - KSSR Tahun Satu JPN Melaka

Minggu 19

Al-Quran / Bacaan
Kandungan : 1.1.4 Membaca kalimah/potongan ayat dan ayat pendek yang mempunyai pelbagai baris dan tanda.
Pembelajaran : 1.1.4.4 Membaca ayat yang mengandungi Nun Sakinah dan Tanwin bertemu "Ra'" dan  "Lam" (Iqrak 5, halaman 24-26).
Waktu : 3 waktu
Aqidah
Kandungan : 2.1 Rukun Iman
Pembelajaran : 2.1.1 Menyatakan pengertian Rukun Iman. 2.1.2 Menyatakan Rukun Iman.
Waktu : 2 waktu
Jawi
Kandungan : 7.3 Mengenal, membaca dan menulis sukukata terbuka huruf vokal.
Pembelajaran : 7.3.2 Murid dapat mengenal, menyebut, membaca dan menulis sukukata terbuka huruf vokal jawi "alif", "wau", "ya" dengan betul.
Waktu : 1 waktu (30 minit)

Sumber: Rancangan Tahunan Pendidikan Islam KSSR Tahun Satu - KSSR Tahun Satu JPN Melaka